The fastest fireman Vsetín

Ke stažení

 

Pořadatel:                        SDH Vsetín-město

Termín:                            19. 9. 2015

Místo:                              Vsetín u Masarykova Gymnázia – naproti stanice

                                        HZS Vsetín a SDH Vsetín-město, ulice Havlíčkova,

                                        Parkování bude možné v ulicích Žerotínova a Kobzáňova

 

Průběh a pravidla soutěže:                          

Soutěž je pořádaná dle SHS článku.1, odst.1, písmena a ,

a pravidel Vsacké ligy TFA

(simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu pro hasiče a

s vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěže). Trať je postavena

pro jednoho soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel

Vsacké ligy TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii muži, ženy,

družstva.

 

Podmínky účasti:      dle pravidel Vsacké ligy TFA.

         Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.

         Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace.

 

Přihlášky:                        do 17. 9. 2015

 

Registrace ZDE

Odhlášení lze provést do 18. 9. 2015 na emailu:  sdhvsetin@email.cz

 

Startovné:                        60 Kč

Kategorie:                        Muži, Ženy, Družstva

Časový program:              9:00 - 9:40 hod prezentace

                                         9:40 - 09:55 hod porada rozhodčích a instruktáže se závodníky na trati

                                         10:00 hod start soutěže       

                                               

 

Disciplíny a jejich provedení:

                                         - bariera 2m pro muže i ženy

                                           (ženy mají ihned na startovní čáře

                                           k dispozici žebřík pro překonání bariery)

                                         - transport 2 kanystrů (pro ženy menší kanystry)       

                                         - motání 1ks hadice v rukách (muži hadice „B“ ,

                                           ženy hadice „C“)     

                                         - hammerbox: muži 40x, ženy 20x

                                         - převrácení pneu

                                         - transport figuríny

                                         - zdolání sady několika párů pneumatik ložených na

                                           zemi

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu a pořadí disciplín v případě vlivu nepříznivého počasí a jiných nenadálých okolností.
                                                                

 

 

Hlavní činovníci závodu:

 

Hlavní pořadatel                     Bělíček Jan

Vedouci organizační skupiny  Michal Macháč

Hlavní rozhodčí                     Kateřina Blinková

Za radu Vsacké ligy              Filip Novosad