Halenkovský Parkur

Pořadatel:                     SDH Halenkov

Termín:                          22. 8. 2015

Místo:                            Areál parku Obecního úřadu Halenkov

                                      (za hasičskou zbrojnicí SDH Halenkov)

 

 

Průběh a pravidla soutěže:                         

Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém           

oděvu pro hasiče a se vzduchovým dýchacím přístrojem jako      

zátěže). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Soutěž bude

probíhat podle pravidel TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii

 muži, ženy, družstva.

 

Podmínky a účasti:      

Závodu se mohou zúčastnit členové SDH  a pozvaní účastníci.          

Maximální počet závodníku je 80. Pozdější přihlášky nebudou

přijímány. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.

Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace.

 

Přihlášky:                      Do 17. 8. 2015 ZDE

                                      Odhlášení lze provést do 21. 8. 2015 na hasici@halenkov.cz

 

 

Startovné:                      60,- Kč

Kategorie:                      Muži

                                       Ženy

                                       Družstva

 

Časový program:               

                                       9:00 - 9:40 hod. prezentace

                                       9:40 - 9:50 hod. porada rozhodčích a

                                       instruktáže se závodníky na trati

                                       10:00 hod. start soutěže

 

 

Způsob provedení

 

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA, způsob provedení dle pravidel Vsacké ligy – více na  https://vsackaligatfa.webnode.cz/

 

Soutěžní disciplíny

 

- Bariera 2m pro muže, nízká překážka pro ženy

- roztažení hadice „B“

- Smotání hadice „B“

- Hammer Box

- Přemístění pneumatiky

- Vytažení barelu na plošinu

- Tunel s barelem

 

 

Hlavní činovníci závodu:   

 

Ředitel závodu:                                                              František Januš

Vedoucí technické skupiny:                                             Rostislav Zapalač

Vedoucí organizační skupiny:                                          Emil Surovec

Hlavní rozhodčí                                                              Ing. Kateřina Blinková

Za radu Vsacké ligy                                                        Josef Řepka                                              

 

 

 

Pořadatel si s ohledem na nepřízeň počasí vyhrazuje právo na změnu a pořadí disciplín