Najtvrdší hasič Růždeckej kotliny

Ke stažení ZDE

 

Pořadatel:                        SDH Růžďka

Termín:                             25. 7. 2015

Místo:                               Růžďka – fotbalové hřiště

 

Průběh a pravidla soutěže:                          

Soutěž je pořádaná dle SHS článku.1, odst.1, písmena a , a pravidel Vsacké ligy TFA

(simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu pro hasiče a s vzduchovým dýchacím přístrojem

jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel

Vsacké ligy TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii muži, ženy, družstva.                                                                                                            

 

Podmínky účasti:

dle pravidel Vsacké ligy TFA. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace

        

Prohlášení starosty o oprávnění závodníků reprezentovat SDH (ke stažení ZDE)

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (ke stažení ZDE)

 

 

Přihlášky:                       do 23.7.2015

REGISTRACE                 ZDE

 

Pořadatel si vyhrazuje právo toto startovní pořadí dodržet pouze v případě, že se závodníci dostaví v době určené pro prezentaci (v den konání soutěže v době 9:30 - 9:50 hod); v případě že sezávodník nedostaví k prezentaci před závodem, bude posunut na konec startovní listiny.

 

Přímý kontakt na pořadatele (starosta SDH Růžďka, Filip Novosad):  sdhruzdka@email.cz

 

Startovné:                        60 Kč

 

Kategorie:                        Muži, Ženy, Družstva

 

Časový program:            9:30 - 9:50 hod prezentace

                                       9:50 - 10:00 hod porada rozhodčí a instruktáže

                                       se závodníky na trati

                                       10:00 hod start soutěže       

                                               

 

Disciplíny a jejich provedení:

 - soutěžící zapojí proudnici na hadici „B“, provede roztažení

   této hadice (přivázané na pneumatiku) a dotáhne ji do

   vytyčeného prostoru

                         - zdolání pěti párů pneumatik položených na zemi.

                         - transport pneumatiky včetně disku z T-805

                         - překonání pevné překážky: vozidlo A-31 DA-12

                          - překážka Hammer Box

                          - přenesení dvou 20 litrových kanystrů (vzdálenost 20m).

                          - transport figuríny (úchopem obouruč ze zadu – Raitekův úchop,

                            ZÁKAZ přenosu figuríny za hlavu, za nohy atd.).

                          - zapojení hadice „B“ do PS12 a následné roztažení zavodněné

                            hadice „C“

                          - doběhnutí do cíle

 

                               

 

 

 

Hlavní činovníci závodu:   Ředitel závodu:                   Filip Novosad

                                          Hlavní rozhodčí                   Jan Bělíček

                                          Za radu Vsacké ligy            Kateřina Blinková