O najpevnějšího hasiča zpod hřebeňa Javorníka

 

Pořadatel:                       SDH Karolinka-Stanovnice

Termín:                            04.07.2015

Místo:                              Hasičská zbrojnice Stanovnice

Průběh a pravidla soutěže:                           

                                         Soutěž je pořádaná dle SHS článku.1, odst.1, 

                                         písmena a, a pravidel Vsacké ligy TFA

                                         (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu pro

                                         hasiče a s vzduchovým dýchacím přístrojem

                                         jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho 

                                         soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel

                                         Vsacké ligy TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii

                                         muži, ženy, družstva.

 

Podmínky účasti:              dle pravidel TFA.

                 Maximální počet závodníku je 80.

                 Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně 

                 způsobilí. Za jejich zdravotní stav zodpovídá 

                 vysílající organizace.

Prohlášení starosty o oprávnění závodníků reprezentovat SDH (ke stažení ZDE)

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (ke stažení ZDE)

 

Přihlášky:                         do 19.06.2015

 

Přihlášení ZDE           Pozdější přihlášky nebudou přijímány              

 

 

Odhlášení lze provést do 26. 6. 2015 na sdhkarolinka.stanovnice@seznam.cz

 

Startovné:                          60 Kč

Kategorie:                          Muži, Ženy, Družstva

Časový program:              8:30 - 9:05 hod prezentace

                                         9:10 - 9:20  hod porada rozhodčí a instruktáže se 

                                                                  závodníky na trati

                                         9:30 hod start soutěže                                                    

Disciplíny a jejich provedení:

                              

- soutěžící rozvine dvě hadicová vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost.

  Hadice jsou předem připraveny, složeny do harmonik, ve vymezeném prostoru,

  každé vedení je tvořeno dvěma spojenými hadicemi B 75 mm a proudnicí B,

- překonání pevné překážky: vozidlo A-31 DA-12,

- posun závaží pomocí kladiva (pneumatika),

- proběhnutí lesíkem,

- smotání hadice B „najednoducho“ (libovolným způsobem) a uložení do koše,

- transport figuríny na vzdálenost 20m (úchopem obouruč ze zadu –

  Raitekův úchop, ZÁKAZ přenosu figuríny za hlavu, za nohy atd.),

- přenesení dvou 20 litrových kanystrů (vzdálenost 20m),

- Hammer Box,

- proběhnutí cílem.

 

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA více na  https://vsackaligatfa.webnode.cz/

 

Hlavní činovníci závodu: Ředitel závodu:                            Josef Řepka

                                   Vedoucí technické skupiny:          Stanislav Orság

                                   Vedoucí organizační skupiny:       Josef Koňařík

                                   Hlavní rozhodčí                            František Januš

                                   Za radu Vsacké ligy                     Jan Bělíček