TFA Valašské Klobouky 2015

 

Pořadatel:                     stanice HZS Valašské Klobouky

Termín:                          27.6. 2015

Místo:                            stanice HZS Valašské Klobouky

Průběh a pravidla soutěže:

                                     Soutěž je pořádaná dle SHS článku.1, odst.1,

                                     písmena a , a pravidel Vsacké ligy TFA

                                     (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu pro

                                     hasiče a s vzduchovým dýchacím přístrojem

                                     jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho

                                     soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel

                                     Vsacké ligy TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii

                                     muži, ženy, družstva.

 

 

Podmínky účasti:          dle pravidel Vsacké ligy TFA 2015.

                                     Maximální počet závodníků je 90.

                                     Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně

                                     způsobilí.

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (ke stažení ZDE)

Prohlášení starosty o oprávnění závodníků reprezentovat SDH (ke stažení ZDE)

 

Přihlášky:                      musí být podány nejpozději do 20.6.2015

Kontaktní email na pořadatele soutěže: bublacek@seznam.cz

 

Přihlášení ZDE               Pozdější přihlášky nebudou přijímány  
 

Startovné: 60 Kč

Kategorie: Muži, Ženy, Družstva

Časový program:         9:15 - 9:45 hod prezentace

                                    9:50 hod rozmluva a představení trati

                                    10:00 hod start soutěže

 

Disciplíny a jejich provedení:

 

Po startu soutěžící vyleze po žebříku do prvního patra cvičné věže. Zde pomocí lana vytáhne 20 kilogramové závaží (ženy mají závaží o hmotnosti 10 kg), které vyzvedne přes okno na podlahu. Při sestupu z věže není dovoleno seskočení z žebříku. Následuje překonání 2 metrové bariéry (ženy si mohou pomoci bočními výztuhami). Soutěžící pokračuje k hammerboxu, kde provede 60 (ženy 30) úderů 10 kilogramovým kladivem. Poté nasleduje roztažení 2 krát 2 kusů hadic B s proudnicí. Při roztahování hadic bude muset soutěžící podlézt připravenou překážku. Poté proudnice musí odložit do vyznačeného území. Po odložení proudnic soutěžící přenese 2 kusy barelů (ženy pouze 1 barel) o váze 20 kilogramů, přičemž musí projít 10 kusy pneumatik, až se dostane k oknu, kterým proleze. Dále přemístí pneumatiku od traktoru (ženy přední kolo) na vzdálenost 5 metrů. Na závěr čeká přemístění 80 (60) kilogramové figuríny na vzdálenost 25 metrů. Měření času končí poté, co soutěžící i celá figurína protnou cílovou čáru. Měření je prováděno elektronickou časomírou.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny na trati.

Vyhodnocení soutěže proběhne do 30 minut od ukončení pokusu posledního soutěžícího.

 

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA více na https://vsackaligatfa.webnode.cz/

 

Hlavní činovníci závodu: Vedoucí závodu:                 Tomáš Bublák

                                   Hlavní rozhodčí:                 Kateřina Blinková

                                   Za radu Vsacké ligy:          Jan Bělíček

 

Ke stažení