TFA Vsetín

Propozice: pozice:  
Registrace: ZDE
 
 

The Fastest Fireman Vsetín 2017

Soutěž hasičské všestrannosti v modifikovaných disciplínách TFA

 

Pořadatel:                      SDH Vsetín-město

 

Termín:                          16. 9. 2017

 

Místo:                            Vsetín areál parkoviště u Masarykova Gymnázia – naproti stanice SDH Vsetín-město, ulice Havlíčkova, parkování bude možné v ulicích Žerotínova a Kobzáňova

 

Průběh a pravidla

soutěže:                         Soutěž je pořádaná dle SHS článku.1, odst.1, písmena a , a pravidel Vsacké ligy TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu pro hasiče a s vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel

 Vsacké ligy TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii muži, ženy, družstva.

 

Podmínky účasti:          Dle pravidel Vsacké ligy TFA.

Pro členy SDH, DHZ, příslušníky HZS ČR a podniků. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí a startují na vlastní nebezpečí. Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace. Soutěžící při prezentaci vyplní Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti a přihlášku do soutěže.

 

Přihlášky:                       do 15. 9. 2017

 

Přihlášení:                     https://vsackaligatfa.webnode.cz/souteze-2017/vsetin/registrace/

 

Odhlášení lze provést do 15. 9. 2014 na emailu: tfavsetin@seznam.cz

 

Startovné:                      100 Kč

 

Kategorie:                      Muži, Ženy, Družstva

 

Časový program:          9:00 - 9:40 hod. prezentace

9:40 - 9:55 hod. porada rozhodčích a instruktáže se závodníky na trati 10:00 hod. start soutěže

 

Disciplíny a jejich provedení:

-   roztažení hadicového vedení 2x 2ks hadice „B“

-   motání 1ks hadice a uložení do bedny

-   bariera 2m. pro muže, i ženy

(muži po neúspěšném pokusu mohou použít žebřík)

-   hammerbox: (muži 40x ženy 20x)

-   transport břemene

- překulování pneumatiky (muži 3x tam a zpět, ženy3x tam a zpět malá)

-   transport figuríny

-   zdolání sady několika párů pneumatik ložených na zemi

-   doběh do cíle

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati a pořadí disciplín v případě nepříznivého počasí a jiných nenadálých okolností.

 

 

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA více na https://vsackaligatfa.webnode.cz/

Hlavní činovníci závodu:  Ředitel závodu:                              Bělíček Jan 

Vedoucí organizační skupiny                                           Marián Orság

Hlavní rozhodčí                                                               Blinková Kateřina

Za radu Vsacké ligy                                                        Filip Novosad