TFA Jarcová

Registrace: ZDE
 
Propozice ke stažení:  ZDE 
 

Železný hasič Zpod Jarčovské Guly

 

 

Pořadatel:                        SDH Jarcová

 Termín:                           Neděle 25.6.2017

 Místo:                              Jarcová okr. Vsetín- Motokrosová trať u fotbalového hřiště

                                         GPS souřadnice 49°26'29.702"N, 17°58'7.391"E

Průběh a pravidla  soutěže:

      Soutěž je pořádaná dle SHS článku.1, odst.1, písmena a , a pravidel Vsacké ligy TFA  (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu,  pro hasiče a s vzduchovým dýchacím přístrojem   jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel  Vsacké ligy TFA.

 Podmínky účasti:  Pro členy SDH, DHZ,   příslušníky HZSČR a podniků, účastníci do 18 let předloží souhlas rodičů. Ti kteří se nezúčastnili první soutěže Vsacké Ligy a jejich příslušnost nebyla kontrolována předloží členské průkazy výše uvedeného. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí a startují na vlastní nebezpečí. Za jejich zdravotní stav zodpovídá  vysílající organizace.  Soutěžící při prezentaci vyplní Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Výstroj soutěžících: Triko z dlouhým nebo krátkým rukávem, min. jednovrstvý zásahový oblek, zásahová přilba včetně zátylníku, pracovní rukavice (ne gumové lékařské) zásahová obuv (ženy mohou použít sportovní obuv), Izolační dýchací přístroj jako zátěž zajistí pořadatel.

Přihlášky:       tfajarcova@seznam.cz  do 23.6.2017-omezený počet účastníků ( MAX 60 )   

 Přímý kontakt na pořadatele (SDH Jarcová Jaroslav Šula)  604870532

 Startovné:   100 Kč

 Kategorie:                        Muži, Ženy, Družstva (min. 4 členná)

 Časový program:            9:00 - 9:30 hod prezentace

                                          9:30 - 10:00 hod porada rozhodčí a instruktáže se závodníky na trati

                                          10:00 hod start soutěže       

                                               

Disciplíny a jejich provedení:

·Start,

·Překonání cca 3 metrové unimobuňky způsobem nahoru po šikmé ploše tvořené deskami s výstupky, možno se přidržovat lana a ručkovat po laně, dolů po žebříku nohou každá šprušle,

Zapojení dvou hadic c na rozdělovač

Překulování pneumatiky muži 3x tam a zpět, ženy 2x

Překonání žebříkové stěny

Překonání překážky z dřevěných palet ve tvaru stupně vítězů ( 6 palet, 12 palet, 6 palet), překážka bude pokryta přitlučeným kobercem

Výběh na „motokrosovou lavici“  hammerbox , muži 60x ženy 30x

Přesun figuríny Raitekovým úchopem tam a zpět

Uchopení dvou hadic B s proudnicemi a výběh na „motokrosovou lavici“  

překonání vodního příkopu

překonání pneumatik, kdy musí být šlápnuto do každé

Doběh do cíle

Vzhledem k loňské zkušenosti s počasím si pořadatel vyhrazuje právo pořadí změnit překážku nebo jejich pořadí

Motokrosová lavice-překážka pro motokrosaře vytvořená z návozu zeminy pro motokrosové skoky.

 Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA více na https://vsackaligatfa.webnode.cz/

 

 

Hlavní činovníci závodu:  

 Ředitel závodu:                                              Jaroslav Šula

 Hlavní rozhodčí                                             Jan Bělíček