TFA Valašské Klobouky

Registrace: ZDE
Propozice: ZDE
 

Soutěž v TFA Valašské Klobouky

 

stanice Valašské Klobouky si Vás dovoluje pozvat na 6.ročník soutěže

o KLOBUCKÉHO TVRĎÁKA

 

Místo konání: areál stanice Valašské Klobouky

Datum: 9. 9. 2017

Prezentace:8:30- 9:00

Porada a instrukce: 9:00 – 9:30

Start: 9:30

Startovné: 100Kč

Kategorie: jednotlivci, 3 členná družstva

 

PRAVIDLA:

 

Každý ze soutěžících je povinen absolvovat celou trať. Soutěží se pouze s nasazeným dýchacím přístrojem jako zátěž bez masky. Soutěž probíhá podle pravidel Vsacké ligy TFA.

 

VÝSTROJ A VÝZBROJ:

 

Zásahový oblek(může být  použít i jednovrstvý ), zásahová přilba, zásahová obuv a zásahové rukavice. Dýchací přístroje zajistí pořadatel.

 

POPIS TRATI:

 

- Výstup do prvního poschodí cvičné věže,

- Vytažení 20 kilogramového závaží,

- Sestup z věže po každé příčli žebříku,

- Překonání 2metrové bariéry (muži), přeběh kladiny (ženy),

- Hammerbox (60 úderů muži, 40 ženy),

- Přemístění figuríny (přetažení pod Pragou V3S, kolem kuželu a zpět),

- Překonání pneumatik se závažím (ženy bez závaží),

- Prolezení okna,

- překulování pneumatiky (muži 3x tam a zpět velká, ženy 3x tam a zpět malá),

- doběh do cíle.

 

Vyhodnocení soutěže proběhne do 30 minut po ukončení posledního

soutěžícího. První 3 soutěžící a družstva budou odměněni.

Přihlašování e-mailem, viz Kontakt, nejpozději do 7. 9. 2017. Startovní pořadí bude určeno dle přijetí přihlášek.

Každý soutěžící závodí na vlastní nebezpečí.

 

 

Kontakt:

tel: 773 756 830 Tomáš Urban

email: jiri.ovesny@zlk.izscr.cz, tomas.urban@zlk.izscr.cz

adresa: Brumovská 710

Valašské Klobouky 766 01