TFA Jasenka

Propozice: pozice:  
Registrace: ZDE
 

Propozice „TFA Jasenka“

 

Pořadatel:                         SDH Jasenka

Termín:                              23. 9. 2017

Místo:                                Vsetín – Jasenka, hřiště u bývalé školy

GPS:                                   49.3591408N, 18.0013575E

                                           Parkování bude možné v ulici Horní Jasenka.

 

Průběh a pravidla soutěže:

Soutěž je pořádaná dle SHS článku. 1, odst.1, písmena a , a pravidel Vsacké ligy TFA. (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu pro hasiče a s vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel Vsacké ligy TFA.
Vyhodnocení proběhne v kategorii: ženy, muži, družstva a celkové vyhodnocení ročníku 2017.

Podmínky účasti: dle pravidel Vsacké ligy TFA.
Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.
Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace.

 

Přihlášky: do 21. 9. 2017 na stránce: https://vsackaligatfa.webnode.cz/souteze-2017/jasenka/registrace/

Odhlášení lze provést do 22. 9. 2017 na emailu: sdhjasenka@seznam.cz

Startovné: 100 Kč

Kategorie: Muži, Ženy, Družstva

Časový program: 9:00 - 9:40 hod prezentace

                                9:40 - 09:55 hod porada rozhodčích a instruktáže se závodníky na trati

                                10:00 hod start soutěže

 

 

Disciplíny a jejich provedení:

- bariera 2m pro muže i ženy

  (pro použití žebříku musí být splněny 3 viditelné pokusy o překonání překážky)

- převrácení pneu 3x tam – 3x zpět

- zdolání sady několika párů pneumatik ložených na zemi

- Hammer box:  muži  60x, ženy 30x

- transport figuríny

- výlez do 2 NP a vytažení břemene

- Roztažení hadice (muži 2x  hadice „B“ , ženy 1x hadice „B“)

- transport 2 kanystrů  

 -stoupání na schodek 30/15

- zašroubování koše na savec

Hlavní činovníci závodu:

Ředitel závodu:                                                         Malý Martin

Vedoucí technické skupiny:                                      Martinek Ondřej

Vedoucí organizační skupiny:                                             Malý Jan

Hlavní rozhodčí:                                                        Novosad Filip

Moderátor závodu:                                                  Novosad Josef

 

Pořadatel SDH Jasenka si vyhrazuje právo změnit disciplíny nebo popřípadě přehodit pořadí disciplín, tak aby odpovídaly standardům soutěže TFA. Bude také zohledněno počasí a mimořádné okolnosti.