The Fastest Fireman Vsetín 2014

 

Pořadatel:                       SDH Vsetín-město

Termín:                            13. 9. 2014

Místo:                              Vsetín u Sandriku – areál Ďolíček

 

Průběh a pravidla soutěže:                           

                                                    Soutěž je pořádaná dle SHS článku.1, odst.    

                                                    1, písmena a , a pravidel Vsacké ligy TFA

                                       (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu

                                       pro hasiče a s vzduchovým dýchacím přístrojem

                                       jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho

                                       soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel

                                       Vsacké ligy TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii 

                                       muži, ženy, družstva.

 

Podmínky účasti:           dle pravidel Vsacké ligy TFA.

              Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. 

              Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace.

Přihlášky:                      do 10. 9. 2014

Přihlášení: ZDE

Odhlášení lze provést do 12. 9. 2014 na emailu:  sdhvsetin@email.cz

 

Startovné:                        60 Kč

Kategorie:                       Muži, Ženy, Družstva

 

Časový program:            9:00 - 9:40 hod prezentace

                                       9:40 - 09:55 hod porada rozhodčí a 

                                                                instruktáže se závodníky na trati

                                       10:00 hod start soutěže       

                                               

Disciplíny a jejich provedení:

                                            - roztažení hadice „B

                                           - bariera 2m pro muže, nízká překážka pro ženy

                                           - Hammerbox

                                           - zapojení hadic do PS 12

                                           - pneumatiky

                                           - smotání hadice „C“

                   - transport kanystrů 2 x 20 l

                                           - transport figuríny  

                                           

 

Hlavní činovníci závodu:   Ředitel závodu:                        Kateřina Blinková

                                         Vedoucí organizační skupiny      Michal Macháč

                                         Hlavní rozhodčí                         Josef Řepka

                                         Za radu Vsecké ligy                   Změlík Jaroslav

 

 

Propozice ke stažení ZDE