Najtvrdší hasič Růždeckej kotliny

 

Pořadatel:                       SDH Růžďka

Termín:                            19. 7. 2014

Místo:                              Růžďka – fotbalové hřiště

Průběh a pravidla soutěže:        

                                       Soutěž je pořádaná dle SHS článku.1, odst.1, 

                                       písmena a , a pravidel Vsacké ligy TFA

                                       (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu 

                                       pro hasiče a s vzduchovým dýchacím přístrojem

                                       jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho 

                                       soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel

                                       Vsacké ligy TFA. Vyhodnocení proběhne v 

                                       kategorii muži, ženy, družstva.

 

Podmínky účasti:           dle pravidel Vsacké ligy TFA.

              Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.

              Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace.

 

Přihlášky:                       do 13.7.2014

 

Přihlášení ZDE

Prohlášení starosty o opravnění závodníků reprezentovat SDH
 

Odhlášení lze provést do 17. 7. 2014 na emailu:  sdhruzdka@email.cz

 

                                      Startovní pořadí bude zveřejněno na webu Vsacké ligy 

                                      dne 17. 7. 2014; Pořadatel si vyhrazuje   právo toto 

                                      startovní pořadí dodržet pouze v případě, že se závodníci

                                      dostaví v době určené pro prezentaci (v den konání 

                                      soutěže v době 9:30 - 9:50 hod); v případě že se 

                                      závodník nedostaví k prezentaci před závodem, 

                                      bude posunut na konec startovní listiny.

                                       

Startovné:                     60 Kč

Kategorie:                      Muži, Ženy, Družstva

Časový program:           9:30 - 9:50 hod prezentace

                                       9:50 - 10:00 hod porada rozhodčí a instruktáže 

                                                                se závodníky na trati

                                       10:05 hod start soutěže       

                                               

Disciplíny a jejich provedení:

                                       - soutěžící zapojí proudnici na hadici „B“, provede

                                         roztažení této hadice (přivázané na pneumatiku) 

                                         a dotáhne ji do vytyčeného prostoru.          

                                       - zdolání pěti párů pneumatik položených na zemi.

                                       - transport pneumatiky včetně disku z T-805

                                       - přeskok přes balík sena

                                       - překážka Hammer Box

                                       - přenesení dvou 20 litrových kanystrů (vzdálenost 20m).

                                       - transport figuríny (úchopem obouruč ze zadu – 

                                         Raitekův úchop,

                                         ZÁKAZ přenosu figuríny za hlavu, za nohy atd.).

                                       - zapojení hadice „B“ do PS12 a následné roztažení 

                                         zavodněné hadice „C“

                                      - doběhnutí do cíle

                                

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA více na https://vsackaligatfa.webnode.cz/

 

Hlavní činovníci závodu:   Ředitel závodu:                             Filip Novosad

                                         Hlavní rozhodčí                                 Jan Bělíček

                                         Za radu Vsacké ligy            Ing. Kateřina Blinková

 

Propozice ke s tažení