Halenkovský Parkur

 

Pořadatel:                     SDH Halenkov

Termín:                          23. 8. 2014

Místo:                            Areál parku Obecního úřadu Halenkov

                                      (za hasičskou zbrojnicí SDH Halenkov)

Průběh a pravidla soutěže:

                                     Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti

                                     v zásahovém oděvu pro hasiče a se vzduchovým 

                                     dýchacím přístrojem jako zátěže). Trať je postavena

                                     pro jednoho soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle

                                     pravidel TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii

                                     muži, ženy, družstva.

 

Podmínky a účasti:       Závodu se mohou zúčastnit členové SDH  a pozvaní 

                                     účastníci. Maximální počet závodníku je 80. Pozdější 

                                     přihlášky nebudou přijímány. Všichni startující musí 

                                     být fyzicky a zdravotně způsobilí. Za jejich zdravotní 

                                     stav zodpovídá vysílající organizace.            

                                       

Přihlášky:                      Do 20. 8. 2014 

Příhlášení: ZDE

Prohlášení starosty o opravnění závodníků reprezentovat SDH
                                

Odhlášení lze provést do 22. 8. 2014 na hasici@halenkov.cz

 

Startovné:                      60,- Kč

Kategorie:                      Muži

                                       Ženy

                                       Družstva

Časový program:               

                                       9:00 - 9:40 hod. prezentace

                                       9:40 - 9:50 hod. porada rozhodčích a instruktáže 

                                                               se závodníky na trati

                                      10:00 hod. start soutěže

 

Způsob provedení

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA, způsob provedení dle pravidel Vsacké ligy – více na  https://vsackaligatfa.webnode.cz/

 

Soutěžní disciplíny

                                        - Bariera 2m pro muže, nízká překážka pro ženy

                                        - roztažení hadice „B“

                                        - Smotání hadice „B“

                                        - Hammer Box

                                        - Figurína

                                        - Vytažení barelu na plošinu

                                        - Tunel s barelem

 

Hlavní činovníci závodu:   

 

Ředitel závodu:                                                              František Januš

Vedoucí technické skupiny:                                              Roman Orság

Vedoucí organizační skupiny:                                           Emil Surovec

Hlavní rozhodčí                                                               Ing. Kateřina Blinková

Za radu Vsacké ligy                                                         Josef Řepka                                              

 

Pořadatel si s ohledem na nepřízeň počasí vyhrazuje právo na změnu a pořadí disciplín.

 

 

Propozice ke stažení