O najpevnějšího hasiča zpod hřebeňa Javorníka

 

Pořadatel:                       SDH Karolinka-Stanovnice

Termín:                            5. 7. 2014

Místo:                              Hasičská zbrojnice Stanovnice

Průběh a pravidla soutěže:                           

                                         Soutěž je pořádaná dle SHS článku.1, odst.1, 

                                         písmena a, a pravidel Vsacké ligy TFA

                                         (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu pro

                                         hasiče a s vzduchovým dýchacím přístrojem

                                         jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho 

                                         soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel

                                         Vsacké ligy TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii

                                         muži, ženy, družstva.

 

Podmínky účasti:              dle pravidel TFA.

                 Maximální počet závodníku je 80.

                 Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně 

                 způsobilí. Za jejich zdravotní stav zodpovídá 

                 vysílající organizace.

 

Přihlášky:                          do 19.6.2014

 

Přihlášení ZDE                  Pozdější přihlášky nebudou přijímány              

Prohlášení starosty o opravnění závodníků reprezentovat SDH

Odhlášení lze provést do 26. 6. 2014 na sdhkarolinka.stanovnice@seznam.cz

 

Startovné:                          60 Kč

Kategorie:                          Muži, Ženy, Družstva

Časový program:              8:30 - 9:05 hod prezentace

                                         9:10 - 9:20  hod porada rozhodčí a instruktáže se 

                                                                  závodníky na trati

                                         9:30 hod start soutěže                                                    

Disciplíny a jejich provedení:

                                      - soutěžící rozvine dvě hadicová vedení s proudnicemi 

                                        na určenou vzdálenost hadice jsou předem připraveny,

                                        složeny do harmonik, ve vymezeném prostoru,

                                        každé vedení je tvořeno dvěma spojenými hadicemi

                                        B 75 mm a proudnicí B.          

                                      - překonání pevné překážky: vozidlo A-31 DA-12.

                                      - posun závaží pomocí kladiva (pneumatika).

                                      - proběhnutí lesíkem.

                                      - smotání hadice B „najednoducho“ 

                                        (libovolným způsobem) a uložení do koše.

                                      - transport figuríny na vzdálenost 20m 

                                        (úchopem obouruč ze zadu – Raitekův úchop,

                                        ZÁKAZ přenosu figuríny za hlavu, za nohy atd.).

                                      - přenesení dvou 20 litrových kanystrů (vzdálenost 20m).

                                      - Hamer Box

                                      - proběhnutí cílem

                                        Pro ženy bude trať adekvátně uzpůsobena

 

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA více na  https://vsackaligatfa.webnode.cz/

 

Hlavní činovníci závodu: Ředitel závodu:                            Josef Řepka

                                   Vedoucí technické skupiny:          Stanislav Orság

                                   Vedoucí organizační skupiny:       Josef Koňařík

                                   Hlavní rozhodčí                            Ing. Kateřina Blinková

                                   Za radu Vsacké ligy                     Jaroslav Změlík