Najtvrdčí hasič Růždeckej kotliny

Soutěž v hasičském  silovém víceboji TFA

 

Pořadatel:                        

SDH Růžďka

   

Termín:

27.7. 2013

 

 

Místo.                              

Růžďka na fotbalovém hřišti

 

 

Průběh a pravidla soutěže:           

Soutěž v disciplínách TFA (simulace  zásahové činnosti v zásahovém oděvu pro

hasiče a se vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěže).Trať je postavena pro

jednoho soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel TFA.

Vyhodnocení proběhne v kategorii muži, ženy, družstva.

                                         

                                         

                                         

 

 

Podmínky a účasti:           

Závodu se mohou zúčastnit členové SDH  a pozvaní účastníci.

Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace.

                                          

                                          

                                          

 

 

Přihlášky:                          

Do 24.7.2013 na e-mail  vsackaligatfa@seznam.cz

nebo  na https://vsackaligatfa.webnode.cz/napiste-nam/

Po termínu lze přihlásit jen telefonicky, počet přihlášek po termínu může být omezen. Telefon 602 555 365.

Odhlášení lze provést do 25.7. 2013 na vsackaligatfa@seznam.cz.

 

                                           

                                           

 

 

Startovné:                          

50 Kč

 

 

Kategorie:                          

Muži

                                           

Ženy

                                           

Družstva

 

 

Časový program:                                                             

09:30 - 09:50 hod. prezentace

                                            

09:50 - 10:00 hod. porada rozhodčích a instruktáže se závodníky na trati

                                            

10:05 hod. start soutěže

 

 

Start:                                    

1)Příprava

                                             

a) nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané výstroji a  výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole.

                                                

                                             

b) rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda vystroj a výzbroj

odpovídá pravidlům.

                                               

                                             

c) po kontrole odchází závodník přímo do prostoru startu.

  

 

                                             

2)Start

                                              

a) start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži.     

                                              

b) připraven ke startu musí být soutěžící nejméně do 30 sekund.

                                              

c) soutěžící startuje s kabátem zásahového oděvu zapnutým do horní úrovně,

  nasazenou zásahovou přilbou, s hasičským opaskem s karabinou a sekerkou s VDP

  nasazeným na zádech,s obutou zásahovou obuví a s nasazenými ochrannými

  rukavicemi(použití alternativní varianty výstroje dle pravidla 23 pravidel soutěží v

  disciplínách TFA upřesní pořadatel v době konání soutěže).Po celou dobu pokusu nesmí   soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje.

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                              

                                              

3)Po startu provádí soutěžící následující disciplíny v tomto pořadí:

                                               

- závodník zapojí proudnice na hadici „B“

                                           

- provede roztažení 2x2 hadice „B“, proudnice položí na připravené podložky

                                          

- následuje zdolání pěti párů pneumatik položených na zemi

                                           

- překážka Humerbox 20x – muži, 15x – ženy,

o horní hranu Humerboxu musí při tlačení na 1 ránu o horní část následovat

1 rána o dolní část

                                          

- transport pneumatiky včetně disku z T-805

                                          

- přeskok přes balík sena

                                           

- transport dvou 20l kanystrů

                                           

- transport figuríny (úchopem obouruč ze zadu – Raitekův úchop,

ZÁKAZ za hlavu, za nohy atd.).

                                            

- zapojení hadice „B“ do PS 12 a následné roztažení zavodněné hadice „C“

 

- doběhnutí do cíle

 

 

Vybavení soutěžícího:       

- triko s dlouhým nebo krátkým rukávem,zásahový oděv (povolen i  zásahový oděv

pro JPO V Langrovka ).Zásahová přilba pro hasiče,obuv schválena k zásahu (ženy

libovolná),ochranné rukavice.

                                             

                                            

                                           

- hasičský opasek se sekyrkou a karabinou,vzduchový dýchací přístroj(zabezpečí

pořadatel).

                                              

 

 

Různé:                                

- zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel.

                                           

- závodníci podepíší u prezence „čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

k soutěži“

                                              

                                           

- při podání protestu nebo odvolání bude složena nevratná finanční částka (kauce)

v hotovosti ve výši 500 Kč

                                              

                                           

- protest či odvolání se podává k hlavnímu rozhodčímu 

 

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA

 

Hlavní činovníci závodu:    

 

Ředitel závodu:

Filip Novosad

Hlavní rozhodčí:

Petr Janiš

Za radu Vsacké ligy:

Josef Řepka

 

Propozice s mapkou ke stažení - zde