The fastest fireman Vsetín

Soutěž v hasičském silovém víceboji TFAPořadatel:                            SDH Vsetín-město

 

Termín:                                 21. 9. 2013

 

Místo:                                  Areál Sandrik – „ Vsetínský Ďolíček“ ,

                                            ulice u Křivačkárny

 

Průběh a pravidla soutěže: Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové

                                            činnosti v zásahovém oděvu pro hasiče a se

                                            vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěže). 

                                            Trať je postavena pro jednoho soutěžícího.

                                            Soutěž bude probíhat podle pravidel TFA.

                                            Vyhodnocení proběhne v kategorii muži, ženy,

                                            družstva.

 

Podmínky účasti:                 Závodu se mohou zúčastnit členové SDH, HZS

                                            a pozvaní účastníci.

                                            Maximální počet závodníku je 100.

                                            Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně

                                            způsobilí.

                                            Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající

                                            organizace.

 

Přihlášky:                            Registrace zde

 

 

Startovné:                          50,- Kč

 

Kategorie:                           Muži

        Ženy

        Družstva

 

Časový program:               9:00 - 9:40 hod. prezentace

                                           9:40 - 10:00 hod. porada rozhodčích a instruktáže

                                                                     se závodníky na trati

       10:05 hod. start soutěže

 

Způsob provedení

 

1) Příprava                           

        a) nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu

        se závodníky v předepsané výstroji a výzbroji dostaví

        do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole.

        b) rozhodčí-startér a člen technické skupiny

        zkontrolují, zda vystroj a výzbroj odpovídá pravidlům.

        c) po kontrole odchází závodník přímo do prostoru

        startu.

 

2) Start                                 

        a) start pokusu bude upřesněn pořadatelem při

        instruktáži.

        b) připraven ke startu musí být soutěžící

        nejméně do 30 sekund.

        c) soutěžící startuje s kabátem zásahového oděvu

        zapnutým do horní úrovně, nasazenou zásahovou

        přilbou,

        s hasičským opaskem s karabinou a sekerkou s VDP

        nasazeným na zádech, s obutou zásahovou obuví

        a s nasazenými ochrannými rukavicemi

        (použití alternativní varianty výstroje dle pravidla 23

        pravidel

        soutěží disciplínách TFA upřesní pořadatel v době

        konání soutěže).

        Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat

        ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást

        výstroje!!!!!

 

 

3) Po startu provádí soutěžící následující disciplíny (bez udaného pořadí):

                                           - závodník přenese dvě hadice „B“

                                           a položí je zpět na podložku, na původní místo

        - průchod tunelem

        - transport dvou barelů s vodou

        (ženy budou mít poloviční zátěž)

        - smotání hadice B (10m)

        - hammerbox 60 úderů

        (ženy 30 úderů); o horní hranu

        Hamerboxu musí při tlačení na     

        1 ránu o horní část následovat 1 rána o dolní část.

        - překonání bariéry (2m výška) s lanem

        po 3 neúspěšných pokusech bude závodníkovi

        přistaven žebřík - musí se jednat o zjevné pokusy

        o překonání překážky; (ženy překážka 80cm)

        - transport figuríny (úchopem obouruč zezadu

        Raitekův úchop;

        ZÁKAZ přenosu figuríny za hlavu,

        jednou rukou, za nohy apod).

        - doběh do cíle

 

4) Vybavení soutěžícího:

        - triko s dlouhým nebo krátkým rukávem, zásahový

        oděv

        (povolen i zásahový oděv pro JPO V Langrovka).

        Zásahová přilba pro hasiče, obuv schválena k zásahu

        ženy libovolná), ochranné rukavice.

        - hasičský opasek se sekyrkou a karabinou,

        vzduchový dýchací přístroj bez vrapové hadice

        (zabezpečí pořadatel).

 

5) Různé:

 

        - zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí

        pořadatel

        - závodníci podepíší u prezence „čestné prohlášení

        o zdravotní způsobilosti k soutěži“

        - při podání protestu nebo odvolání bude složena

        nevratná finanční částka (kauce v hotovosti ve výši

        500 Kč)

        - protest či odvolání se podává k hlavnímu

        rozhodčímu

 

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA více na https://vsackaligatfa.webnode.cz/

 

Hlavní činovníci závodu:

Ředitel závodu: Ing. Kateřina Blinková

Vedoucí technické skupiny: Petr Macháč

Vedoucí organizační skupiny: Petr Janiš

Hlavní rozhodčí Filip Novosad

Za radu Vsacké ligy Josef Řepka

 

Propozice Vsetín