Okolo Kohútky

Soutěž v hasičském  silovém víceboji TFA

 

Pořadatel:

SDH Halenkov, SDH Nový Hrozenkov

Termín:

24. 8. 2013

Místo:

Areál horské chaty Kohútka

Průběh a pravidla soutěže:

 

 

 

 

Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu pro hasiče a se vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii muži, ženy, družstva.

Podmínky a účasti:

 

 

 

Závodu se mohou zúčastnit členové SDH a pozvaní účastníci.

Maximální počet závodníku je 70. Pozdější přihlášky nebudou přijímány. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.

Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace.

Přihlášky:

 

 

Do 16. 8. 2013 na e-mail hasici@halenkov.cz, nebo

https://vsackaligatfa.webnode.cz/napiste-nam/

Odhlášení lze provést do 20. 8. 2013 na hasici@halenkov.cz

Startovné:

50,- Kč

Kategorie:

 

 

Muži

Ženy

Družstva

Časový program:

8:00 - 8:40 hod. prezentace

8:40 - 8:50 hod. porada rozhodčích a instruktáže se závodníky na trati

9:00 hod. start soutěže

Způsob provedení

1) Příprava

 

 

 

 

 

a) nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník

v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru

k předstartovní kontrole.

b) rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda vystroj a výzbroj odpovídá pravidlům.

c) po kontrole odchází závodník přímo do prostoru startu.

2) Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži.

b) připraven ke startu musí být soutěžící nejméně do 30 sekund.

c) soutěžící startuje s kabátem zásahového oděvu zapnutým do horní

úrovně, nasazenou zásahovou přilbou, s hasičským opaskem

s karabinou a sekerkou s VDP nasazeným na zádech, s obutou

zásahovou obuví a s nasazenými ochrannými rukavicemi (použití

alternativní varianty výstroje dle pravidla 23 pravidel soutěží

disciplínách TFA upřesní pořadatel v době konání soutěže). Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje.

3) Po startu provádí soutěžící následující disciplíny (bez udaného pořadí):

- hammerbox

- překážková dráha z pneumatik

- vyběhnutí na plošinu lanovky

- vytažení zátěže na plošinu

- přenášení kanystrů přes tunel

- zapojení a roztažení hadicového vedení 2 x B

- odtažení traktorové pneu

4) Vybavení soutěžícího:

 

 

 

 

- triko s dlouhým nebo krátkým rukávem, zásahový oděv (povolen i

zásahový oděv pro JPO V Langrovka). Zásahová přilba pro

hasiče, obuv schválena k zásahu (ženy libovolná), ochranné rukavice.

- hasičský opasek se sekyrkou a karabinou, vzduchový dýchací přístroj

bez vrapové hadice (zabezpečí pořadatel).

5) Různé:

 

 

 

 

 

 

- zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel ve spolupráci s Horskou službou stanice Kohútka.

- závodníci podepíší u prezence „čestné prohlášení o zdravotní

způsobilosti k soutěži“

- při podání protestu nebo odvolání bude složena nevratná finanční

částka (kauce v hotovosti ve výši 500 Kč)

- protest či odvolání se podává k hlavnímu rozhodčímu

 

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA

 

Hlavní činovníci závodu:

 

Ředitel závodu:

František Januš

Vedoucí technické skupiny:

Roman Orság

Vedoucí organizační skupiny:

Emil Surovec

Hlavní rozhodčí

Josef Řepka

Za radu Vsacké ligy

Ing. Kateřina Blinková

 

Propozice ke stažení - propkoh.pdf (175563)