TFA Francova Lhota

Soutěž v hasičském silovém víceboji TFA

 

 

Pořadatel:                              SDH Francova Lhota

 

Termín:                                   14. 9. 2013

 

Místo:                                      Sportovní areál u ZŠ ve Francově Lhotě

 

Průběh a pravidla soutěže:     Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové

                                                činnosti v zásahovém oděvu pro hasiče a se

                                                vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěže).

                                                Trať je postavena pro jednoho soutěžícího.

                                                Soutěž bude probíhat podle pravidel TFA.

                                                Vyhodnocení proběhne v kategorii muži, ženy,

                                                družstva.

 

Podmínky účasti:                     Závodu se mohou zúčastnit členové SDH

                                                a pozvaní účastníci.

                                                Maximální počet závodníku je 70.

                                                Pozdější přihlášky nebudou přijímány.

                                                Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně

                                                způsobilí.

                                                Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající

                                                organizace.

 

Přihlášky:                               Do 8. 9. 2013 na

                                               https://vsackaligatfa.webnode.cz/napiste-nam/ .

 

Startovné:                              50 Kč

 

Kategorie:                              Muži

                                               Ženy

                                               Družstva

 

Časový program:                   9:00 – 9:40 prezentace

                                               9:40 – 10:00 porada rozhodčích a instruktáž trati

                                               10:00 start prvního závodníka

                                               Ženy startují první

Start:

1) Příprava

a) nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole.

b) rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda vystroj a výzbroj odpovídá pravidlům.

                                               c) po kontrole odchází závodník přímo do prostoru

                                               startu.

 

2) Start

                                               a) start pokusu bude upřesněn pořadatelem při

                                               instruktáži.

                                               b) připraven ke startu musí být soutěžící nejméně

                                               do 30 sekund.

c) soutěžící startuje s kabátem zásahového oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou zásahovou přilbou, s hasičským opaskem s karabinou a sekerkou s VDP nasazeným na zádech,s obutou zásahovou obuví a s nasazenými ochrannými rukavicemi(použití alternativní varianty výstroje dle pravidla 23 pravidel soutěží v disciplínách TFA upřesní pořadatel v době konání soutěže). Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje.

 

3) Po startu provádí soutěžící následující

   disciplíny v tomto pořadí:

                                    ·         Vytažení dvou závaží do výšky 3 m

                                              (ženy jedno závaží).

                                    ·         Prolezení oknem.

                                    ·         Překonání tunelu (délka 6 m).

                                    ·         30 o vrchní i spodní část hammerboxu.

                                              ženy 15 úderů

                                    ·         Zapojení a roztažení 2x2 hadic B.

                                    ·         Přenesení zátěže 20 m.

                                    ·         Přeskočení 2 m bariéry (po 3 neúspěšných

                                              pokusech bude závodníkovi přistaven žebřík,

                                              ženám bude žebřík přistaven rovnou).

                                    ·         Přesun závaží pomocí kladiva

                                              (pneumatika od osobního auta) 15 m.

                                    ·         Přesun závaží pomocí rukou

                                              (převalování pneumatiky LIAZ) 15 m,

                                              ženy nepřevalují

                                    ·         Vytažení figuríny z kádě a její transport do cíle

                                              pomocí Raitekova úchopu (ne jiný),

                                              ženy budou mít figurínu mimo káď a lehčí.

 

Vybavení soutěžícího:            Triko s dlouhým nebo krátkým rukávem,

                                               zásahový oděv (povolen i zásahový oděv

                                               pro JPO V Langrovka ). Zásahová přilba pro hasiče,

                                               obuv schválena k zásahu (ženy libovolná),

                                               ochranné rukavice. Hasičský opasek se sekyrkou a 

                                               karabinou,vzduchový dýchací přístroj

                                               (zabezpečí pořadatel, jednotné).

 

Různé:                                     - zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí

                                                pořadatel.

- závodníci podepíší u prezence „čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži“

- při podání protestu nebo odvolání bude složena nevratná finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500 Kč

                                                - protest či odvolání se podává k hlavnímu

                                                rozhodčímu

 

 

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA

 

Hlavní činovníci závodu:

Ředitel závodu: Jaroslav Změlík

Vedoucí technické skupiny: Radek Smolík

Vedoucí organizační skupiny: Jakub Piastek

Hlavní rozhodčí: Josef Řepka

Za radu Vsacké ligy: Ing. Kateřina Blinková

 

 

TFA Francova Lhota.pdf (287,9 kB)