TFA Vsetín

Propozice ke stažení: ZDE
Registrace: ZDE
 

The Fastest Fireman Vsetín

 

Pořadatel:                              SDH Vsetín-město

Termín:                                 17. 9. 2016

Místo:                                     Vsetín u Masarykova Gymnázia – naproti stanice

 HZS Vsetín a SDH Vsetín-město, ulice Havlíčkova,

 Parkování bude možné v ulicích Žerotínova a Kobzáňova

 

Průběh a pravidla soutěže:                          

Soutěž je pořádaná dle SHS článku.1, odst.1, písmena a , a pravidel Vsacké ligy TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu pro hasiče a s vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel Vsacké ligy TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii muži, ženy, družstva.

 

Podmínky účasti:      dle pravidel Vsacké ligy TFA.

Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí, za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace.

 

Přihlášky:                  do 16. 9. 2016

 

Registrace na e-mail: machac@tradix.cz

Odhlášení lze provést do 16. 9. 2016 na e-mailu machac@tradix.cz

 

Startovné:                             60 Kč

Kategorie:                             Muži, Ženy, Družstva

 

Časový program:                  9:00 - 9:40 hod prezentace

9:40 - 09:55 hod porada rozhodčích a instruktáže se závodníky na trati

                                               10:00 hod start soutěže       

                                               

 

Disciplíny a jejich provedení:

                                      - bariera 2m pro muže i ženy

                       (ženy po třech neúspěšných pokusech absolvují „trestné kolečko“)

                                     - transport 2 kanystrů       

                        - motání 1ks hadice v rukách (muži hadice „B“, ženy hadice „C“)     

                                     - hammerbox: muži 40x, ženy 20x

                                     - roztažení hadicového vedení přes překážku (2x 2B)

                                     - transport figuríny

                                     - zdolání sady několika párů pneumatik ložených na zemi

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu a pořadí disciplín v případě vlivu nepříznivého počasí a jiných nenadálých okolností.