TFA Jarcová

Registrace: ZDE
Propozice ke stažení: ZDE
Článek + fotogalerie: ZDE
                                                                                  

Železný hasič Zpod Jarcovské Guly

 

Soutěž hasičské všestrannosti TFA

 

Pořadatel:                        SDH Jarcová

 

Termín:                            17. 7. 2016

 

Místo:                               Jarcová- Motokrosová trať u fotbalového hřiště

                                         GPS souřadnice 49°26'29.702"N, 17°58'7.391"E

Průběh a pravidla

soutěže:                          
                                Soutěž je pořádaná dle SHS článku.1, odst.1, 

                                písmena a ,a pravidel Vsacké ligy TFA

                                (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu, pro

                                hasiče a s vzduchovým dýchacím přístrojem

                                jako zátěže).Trať je postavena pro jednoho soutěžícího.

                               Soutěž bude probíhat podle pravidel Vsacké ligy TFA.

                               Vyhodnocení proběhne v kategorii muži, ženy, družstva.

 

Podmínky účasti:      dle pravidel Vsacké ligy TFA 2016.

         Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.

         Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace

          Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti  

ke stažení na: https://vsackaligatfa.webnode.cz/dokumenty-ke-stazeni/

 

Přihlášky:                  do 15.7.2016 - omezeny počet účastníků ( MAX 70 )

 

Přihlášení:                     

https://vsackaligatfa.webnode.cz/souteze-2016/jarcova/registrace/

 

      Přímý kontakt na pořadatele (SDH Jarcová Jaroslav Šula): tfajarcova@seznam.cz TEL: 604870532

 

Startovné:                        60 Kč

 

Kategorie:                        Muži, Ženy, Družstva

 

Časový program:            9:00 - 9:30 hod prezentace

                                       9:30 - 10:00 hod porada rozhodčí a instruktáže 

                                                                se závodníky na trati

                                       10:00 hod start soutěže       

                                              

Disciplíny a jejich provedení:

·         Start, seběhnutí svahu

·         Překonání 2m bariéry, pro ženy možnost použití bočních 

          vzpěr, při viditelných dvou neúspěšných pokusech „trestné 

          kolečko“

·         Překonání překážky z dřevěných palet ve tvaru stupně 

          vítězů ( 6 palet, 12 palet, 6 palet), překážka bude pokryta

          přitlučeným kobercem

·         Převalování pneumatiky muži 3x tam a zpět, ženy 2x

·         Výběh na „motokrosovou lavici“  

          hammerbox , muži 60x ženy 30x

·         Přesun figuríny Raitekovým úchopem tam a zpět

·         Uchopení dvou hadic B s proudnicemi, jejich roztažení  

          a výběh na „motokrosovou lavici“ a překonání pneumatik,

          kdy musí být šlápnuto do každé

·         Překonání cca 3 metrové unimobuňky způsobem 

          nahoru po žebříku, nohou každá šprušle, 

          dolů slaněním po laně ( ručkováním, ne spuštěním)

·         Doběh do cíle

 

Motokrosová lavice-překážka pro motokrosaře vytvořená z návozu zeminy pro motokrosové skoky.

 

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA více na https://vsackaligatfa.webnode.cz/

 

Hlavní činovníci závodu:  Ředitel závodu: Jaroslav Šula

     Hlavní rozhodčí: Kateřina Blinková                                                

    Za radu Vsacké ligy:Jan Bělíček, Filip Novosad

 

V Jarcové dne  27.6.2016 Jaroslav Šula