TFA Halenkov

Registrace: ZDE
Propozice ke stažení: ZDE
 

Halenkovský Parkur

 

Soutěž v hasičském silovém víceboji TFA

 

Propozice

 

Pořadatel:                      SDH Halenkov

 

Termín:                          20. 8. 2016

 

Místo:                             Areál parku Obecního úřadu Halenkov

                                        (za hasičskou zbrojnicí SDH Halenkov)

 

 

Průběh a pravidla

soutěže:       Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti 

                    v zásahovém oděvu pro hasiče a se vzduchovým dýchacím přístrojem 

                    jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Soutěž bude

                    probíhat podle pravidel TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii

                    muži, ženy, družstva.

 

Podmínky a účasti:  Závodu se mohou zúčastnit členové SDH  a pozvaní účastníci.          

                                Maximální počet závodníků je 80. Pozdější přihlášky nebudou

                                přijímány. Všichni startující musí být fyzicky a

                                zdravotně způsobilí. 
                                Za jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace.

 

Přihlášky:                  Do 19. 8. 2016 na e-mail  hasici@halenkov.cz

                                          

                                Odhlášení lze provést do 20. 8. 2016 na hasici@halenkov.cz

 

Startovné:                      60,- Kč

 

Kategorie:                      Muži

                                        Ženy

                                        Družstva

 

Časový program:               

                                       9:00 - 9:40 hod. prezentace

                                       9:40 - 9:50 hod. porada rozhodčích a instruktáže se závodníky na trati

                                       10:00 hod. start soutěže

 

 

Způsob provedení

 

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA, způsob provedení dle pravidel Vsacké ligy – více na  https://vsackaligatfa.webnode.cz/

 

Soutěžní disciplíny

 

- Bariera 2m pro muže, nízká překážka pro ženy

- Překlápění pneumatiky

- Roztažení hadic „B“

- Přeprava a ustavení žebříku

- Vytažení barelu na plošinu

- Smotání hadice „B“

- Hammer Box

- Tunel s barelem

-Transport figuríny pro muže, lehké pneumatiky pro ženy.

 

 

Hlavní činovníci závodu:   

 

Ředitel závodu:                                                               František Januš

Vedoucí technické skupiny:                                            Rostislav Zapalač

Vedoucí organizační skupiny:                                         Emil Surovec

Hlavní rozhodčí                                                               Jan Bělíček

 

 

 

Pořadatel si s ohledem na nepřízeň počasí vyhrazuje právo na změnu a pořadí disciplín.

 

 

V Halenkově dne 3.8.2016                              Za organizátory ředitel závodu:

                                                                     František Januš