TFA Jarcová

Registrace: ZDE

Železný hasič Zpod Jarčovské Guly

 

 

Pořadatel:                        SDH Jarcová

 Termín:                           Neděle 23.6.2019

 Místo:                              Jarcová okr. Vsetín- Motokrosová trať u fotbalového hřiště

                                         GPS souřadnice 49°26'29.702"N, 17°58'7.391"E

Průběh a pravidla  soutěže:

      Soutěž je pořádaná dle SHS článku.1, odst.1, písmena a , a pravidel Vsacké ligy TFA  (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu,  pro hasiče a s vzduchovým dýchacím přístrojem   jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel  Vsacké ligy TFA.

 Podmínky účasti:  Pro členy SDH, DHZ,   příslušníky HZSČR a podniků, účastníci do 18 let předloží souhlas rodičů. Ti kteří se nezúčastnili první soutěže Vsacké Ligy a jejich příslušnost nebyla kontrolována předloží členské průkazy výše uvedeného. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí a startují na vlastní nebezpečí. Za jejich zdravotní stav zodpovídá  vysílající organizace.  Soutěžící při prezentaci vyplní Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Výstroj soutěžících: Triko z dlouhým nebo krátkým rukávem, min. jednovrstvý zásahový oblek, zásahová přilba včetně zátylníku, pracovní rukavice (ne gumové lékařské) zásahová obuv (ženy mohou použít sportovní obuv), Izolační dýchací přístroj jako zátěž zajistí pořadatel.

Přihlášky:       tfajarcova@seznam.cz  do 22.6.2019-omezený počet účastníků ( MAX 60 )   

 Přímý kontakt na pořadatele (SDH Jarcová Jaroslav Šula)  604870532

 Startovné:   150 Kč

 Kategorie:                        Muži, Ženy, Družstva (min. 4 členná)

 Časový program:            9:00 - 9:30 hod prezentace

                                          9:30 - 10:00 hod porada rozhodčí a instruktáže se závodníky na trati

                                          10:00 hod start soutěže       

                                               

Disciplíny a jejich provedení:

O pořadí disciplín bude rozhodnuto podle aktuální meteorologické situace

·Start,

·Překonání cca 3 metrové unimobuňky způsobem nahoru po šikmé ploše tvořené deskami s výstupky, možno se přidržovat lana a ručkovat po laně, dolů po žebříku spodní šprušle nutno se dotknout nohou.

Zapojení dvou hadic c na rozdělovač

Překulování pneumatiky muži 3x tam a zpět, ženy 2x

Podlezení traktorové vlečky na šířku  tam a zpět s kanystrem, muži 20 litrů,  ženy 10 litrů

Překonání překážky z dřevěných palet ve tvaru stupně vítězů ( 6 palet, 12 palet, 6 palet), překážka bude pokryta přitlučeným kobercem

Výběh na „motokrosovou lavici“  hammerbox , muži 60x ženy 30x

Přesun figuríny Rautekovým úchopem tam a zpět

Uchopení dvou hadic B s proudnicemi a výběh na „motokrosovou lavici“  

Překonání motokrosové překážky ze 4 ks pneumatik

překonání pneumatik, kdy musí být šlápnuto do každé

Přesunutí kovové kulatiny kladivem v tzv. kolejnici

Doběh do cíle

Vzhledem ke zkušenosti s počasím si pořadatel vyhrazuje právo pořadí změnit trať.

Motokrosová lavice-překážka pro motokrosaře vytvořená z návozu zeminy pro motokrosové skoky.

 Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA více na https://vsackaligatfa.webnode.cz/