TFA Slavičín 2019

Registrace: ZDE
 

 

Místo konání:          Náměstí ve Slavičíně

                                Horní náměstí, Slavičín 763 21

                                49.0885917N, 17.8754994E

Podmínky účasti:   Závodu se mohou účastnit členové SDH a JSDH obcí, příslušníci HZS a zaměstnanci HZS podniků.
                                Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí a starší 18-ti let.
                                 Start osob mladších 18-ti let je stanoven podmínkou VSACKÉ LIGY                

                              Startuje se na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost.

 

Výstroj:                   kompletní zásahový oděv, může být i Bushfire apod., neakceptujeme PS2

                                holeňová zásahová obuv, v kategorii ženy povolena obuv sportovní.

                                Tričko (krátký, nebo dlouhý rukáv)

                                pracovní zásahové rukavice, neakceptujeme tenké chirurgické rukavice,

                                zásahová přilba se zátylníkem.

 polohovací pás s karabinou.

(Výstroj si každý soutěžící přiveze vlastní, IDP Dräger dodá pořadatel, neakceptujeme vlastní IDP, polohovací pás s karabinou může být vlastní, nebo dodá pořadatel.)

 

Startovné:              100 Kč

 

Kategorie:              A) Muži 18 – 29 let

                              B) Muži nad 30 let (včetně)

                              C) Ženy

 

Časomíra:              Elektronická

 

Start:                      a) nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole;

                                   

b) rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům.

 

c) po kontrole závodník odchází přímo do prostoru startu. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje.

 

 

 

 

Disciplíny:  Soutěžící startuje v předepsané výstroji, s řádně upevněným IDP, který slouží jako zátěž.

                           

Úsek 1)           Spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost, v minimální délce 35 m, hadice jsou předem připraveny, složeny do harmonik ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno dvěma spojenými hadicemi B 75 mm a proudnicí B, spoje jsou jištěny proti rozpojení, např. lepicí páskou.

 

Provedení:     Od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené PS, k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B. Následně obě hadicová vedení uchopí za proudnice a bez rozpojení rozvine tak, aby mohl položit (ne odhodit) obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti od PS. Jednotlivá vedení lze rozvinout samostatně. Následně se přesune k úseku číslo 2.

                        Pokud dojde k odpojení hadice z PS12, bude připočteno 10 trestných sekund

                        Pokud soutěžící odhodí proudnice, bude připočteno 10 trestných sekund

 

Úsek 2)           „Hammer box“ Spočívá v provedení 50 úderů palicí v Hammer boxu (25 nahoru, 25 dolů) V kategorii ženy je počet úderů snížen na ½ - 25 úderů.

 

Provedení:     Soutěžící doběhne k Hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 50 (25) úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo na zem. Následně se přesune k úseku číslo 3.

 

Úsek 3)           „Žebříky“ Spočívá v přenesení a postavení 4 ks nastavovacích žebříků k lešení, vytažení břemene na lešení pomocí lana a sestupu na zem.

 

Provedení:      Soutěžící postupně dopraví 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opře, připne se karabinou k jistícímu zařízení, vystoupá libovolným způsobem po pevném žebříku do určeného NP a pomocí lana vytáhne břemeno (muži 20 kg, ženy 10 kg) na plošinu lešení. Poté závodník sestoupí libovolným způsobem. Při sestupu je závodník povinen se dotknout nohou označené spodní příčky. Odepne se od jistícího zařízení. Následně se přesune k úseku číslo 4.

                        Pokud se soutěžící nedotkne nohou označené spodní příčky při cestě dolů, bude připočteno 10 trestných sekund

 

Úsek 4)          „Bariéra“ Spočívá v překonání bariéry (1,5 metrů) a seskoku na zem.

 

Provedení:     Soutěžící běží k bariéře, překoná ji libovolným způsobem. Po třetím neúspěšném pokusu o překonání překážky může závodník zvolit náhradní úkol – přeběhnutí označené trasy v délce 20 metrů. Následně se přesune k úseku číslo 5.

 

Úsek 5)           „Pneumatiky“ Spočívá v přenesení závaží, zároveň překonání dráhy vytvořené z 10 pneumatik.

 

Provedení:     Soutěžící uchopí libovolným způsobem dvě závaží (muži 2 x 20 kg, ženy 2 x10 kg) a proběhne dráhu 10 pneumatik, přičemž do každé pneumatiky vstoupí nohou. Závaží odloží (ne odhodí!) do stanoveného prostoru a přesune se k poslednímu 6. úseku.

                        Pokud soutěžící nevstoupí nohou do každé pneumatiky, vrátí se zpět na začátek 5. úseku a úsek musí opakovat.

 

Úsek 6)           „Figurína a cíl“ Spočívá v přemístění figuríny na vzdálenost 20 metrů muži, 10 metrů ženy.  

 

Provedení:     Soutěžící uchopí Rautekovým hmatem figurínu a přemístí ji na určenou vzdálenost kolem značky a odloží ji zpět ve vyznačeném prostoru.  Figurínu odloží (ne odhodí!) do označeného prostoru, doběhne do cíle a zmáčkne koncový spínač časomíry.

 

 

Technické zabezpečení:

 

4x hadice "B" (úsek 1)                                            Nastavovací žebřík – 4 díly (úsek 3)

2x proudnice „B“    (úsek 1)                                   Lešení se zajištěním a žebříkem (úsek 3)

PS 12 (úsek 1)                                                        Bariera 1,5 metrů (úsek 4)

Hammer box (úsek 2)                                             Závaží 1 x 20 kg, 1 x 10 kg (úsek 3)

Palice se závažím (úsek 2)                                      Umělá figurína (úsek 6)

Závaží 2 x 20 kg, 2 x 10 kg (úsek 5)                       Elektronická časomíra

10 x pneumatika (úsek 5)                                                 

 

Výše popsané technické zabezpečení zajišťuje pořadatel

 

                           

Hodnocení:             Podle celkového dosaženého času. K celkovému času se připočítává čas trestných sekund u jednotlivých úseků.

                               

 

Vyhodnocují se:      - soutěž jednotlivců v kategoriích MUŽI, MUŽI NAD 30, ŽENY

                                POHÁR PRO PRVNÍ TŘI MÍSTA V KAŽDÉ KATEGORII

 

 

Pořadatel:                SDH Slavičín

 

Termín konání:        8. června 2019

 

Prezence:                 od 8.00  do 9.00  hod na místě konání závodu

 

Zahájení soutěže:   v 9.00 hod