TFA Valašské klobouky

Propozice: pozice:  
Registrace: ZDE
 

Klobucký Tvrďák

 

Soutěž v TFA Valašské Klobouky

 

Propozice

 

Pořadatel:      PS Valašské Klobouky

 

Termín:       8.9.2018

 

Místo:                           areál stanice Valašské Klobouky, Brumovská 710

 

Průběh a pravidla:         Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti

                                              v zásahovém  oděvu pro hasiče a se vzduchovým dýchacím

                                      přístrojem jako zátěží). Trať je postavena pro jednoho 

                                      soutěžícího. Soutěž bude probíhat podle pravidel TFA.

                                      Vyhodnocení proběhne v kategorii muži, muži nad 30 let, ženy,

                                      družstva.

Podmínky účasti:          Závodu se mohou zúčastnit členové SDH, HZS, DHZ a pozvaní 

                                               účastníci. Maximální počet závodníků je 80. Všichni startující

                                               musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Za jejich zdravotní stav

                                               zodpovídá vysílající organizace

 

Přihlášky:                      Do 7.9.2018 na e-mail  jiri.ovesny@zlk.izscr.cz

                                     

                                       Odhlášení lze provést do 7.9.2018

 

Startovné:                      100 Kč

 

Kategorie:                      Ženy

                                              Muži

                                              Muži nad 30 let

                                              Družstva ženy

                                              Družstva muži

 

Časový program:           8:00 – 9:00 hod. prezentace

                                              9:00 – 9:30 hod. porada a instrukce

                                              9:30 hod. start

 

Způsob provedení

 

Soutěž je součástí Vsacké ligy TFA, způsob provedení dle pravidel Vsacké ligy – více na https://vsackaligatfa.webnode.cz/

 

Popis trati

 

1. Výstup do prvního poschodí cvičné věže

2. Vytažení 20 kilogramového závaží

3. Sestup z věže po každé příčli žebříku

4. Překonání 2 metrové bariéry (muži), nízká překážka (ženy)

5. Hammerbox (80 úderů muži, 40 ženy)

6. Přemístění figuríny ( přetažení pod Pragou V3S, kolem kuželu a zpět)

7. Prolezení okna

8. Překulování pneumatik (muži 3 x tam a zpět velká pneumatika, ženy 3 x tam a zpět malá 

    pneumatika)

9. Doběh do cíle                  

 

Hlavní činovníci závodu:

 

Ředitel závodu:                                                                           Jiří Ovesný

Vedoucí technické skupiny:                                                          Vít Šerý

Vedoucí organizační skupiny:                                                   Tomáš Urban

Hlavní rozhodčí:                                                                   Ing. Kateřina Blinková

 

Pořadatel si s ohledem na nepřízeň počasí vyhrazuje právo na změnu a pořadí disciplín.

 

Kontakt na pořadatele:   Jiří Ovesný, tel.: +420 724 178 113