Pravidla Vsacké ligy TFA 2019

Do Vsacké ligy TFA 2019 jsou zařazeny tyto jednotlivé závody:

 

 

8.6.2019

TFA Slavičín

Pořadatel - SDH Slavičín

 

23.6.2019

TFA Jarcová

Pořadatel - SDH Jarcová

 

27.7.2019

Najtvrdší hasič Růždeckej kotliny

Pořadatel - SDH Růžďka

 

17.8.2019

TFA Horní Lideč

Pořadatel - SDH Horní Lideč

 

31.8.2019

O Klobouckého tvrďáka

Pořadatel - stanice HZS Valašské klobouky

 

14.9.2019

TFA Jasenná

Pořadatel -  SDH Jasenná

 

23.9.2019

TFA Jasenka

Pořadatel - SDH Jasenka

¨

 

 

 

 

 

 

Ø  Startovné:

o   Startovné si určuje každý pořadatel závodu sám.

 

Ø  Podmínky účasti:

o   Soutěž je určena pro členy SDH, DHZ, HZS nebo HZSP.

o   Soutěžící před startem při prezentaci odevzdá „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti“ – viz níže, ke stažení zde:

                           https://vsackaligatfa.webnode.cz/dokumenty-ke-stazeni/

Ø  Vybavení soutěžícího:

Vybavení bude jednotné pro všechny dílčí soutěže Vsacké ligy.

o       Triko s dlouhým, nebo krátkým rukávem, zásahový oděv (může být bez

vnitřní vložky kabátu, povolen i bushfire, ženy mohou mít kalhoty typu PS II.

o   Kompletní zásahová přilba pro hasiče včetně zátylníku - jsou povoleny  PZ 11-12 a dále přilby schválené k zásahu.

o   Obuv schválena k zásahu (ženy mohou použít sportovní obuv – mimo kopačky a tretry).

o   Ochranné rukavice

o   Vzduchový dýchací přístroj (pouze jako zátěž) – zabezpečí pořadatel. Vlastní dýchací přístroj není povolen.

 

Ø  Ústroj před a v průběhu závodu:

o   Soutěžící startuje s kabátem zásahového oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou zásahovou přilbou včetně zátylníku, s VDP nasazeným na zádech, s obutou zásahovou obuví (ženy sportovní obuv – mimo kopačky a tretry) a s nasazenými ochrannými rukavicemi.

o   Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat žádnou součást výstroje.

 

Ø  Důvody k diskvalifikaci soutěžícího:

o   Nesplnění disciplíny dle pravidel

o   Neuposlechnutí pokynů rozhodčího

o   Odložení jakékoli součásti výstroje v průběhu plnění disciplíny

o   Nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trasy

o   Nesportovní chování

 

Ø  Rozlosování startovního pořadí:

o   Rozlosování startovního pořadí provede velitel soutěže a hlavní rozhodčí ve stanoveném čase po uzavření přihlášek.

 

Ø  Kategorie:

Muži

Ženy

Družstva

MUŽI,ŽENY NAD 30 LET

DOROST (15-18 LET)

 

Družstvo se skládá ze 4 závodníků téhož SDH, HZS nebo DHZ. Do výsledků se započítávají 3 závodníci - časy jednotlivých závodníků se sčítají, následně budou družstvu dle pořadí družstva přiděleny body na základě níže uvedené tabulky.

Kategorie MUŽI,ŽENY NAD 30 LET bude vyhlašována až na posledním závodě VL. Bude se jednat o celkové ohodnocení za celý rok jako u kategorie Muži a Ženy. Závodník může soutěžit v obou kategoriích.

 

Soutěže se může zúčastnit i osoba od 15-18 let. V den konání soutěže musí být dosaženo věku patnácti let. Nutnost dokázání předložením OP. Na první soutěži, které se tato osoba zúčastní, musí předložit úředně ověřenou kopii lékařského zátěžového testu od sportovního lékaře a dále Přihlášku mladistvého do Vsacké ligy TFA. Při každé další účasti stačí přihláška do soutěže podepsaná rodičem.

Tato kategorie bude mít stejnou trať jako MUŽI a ŽENY bez výjimek. Pro Tuto kategorii budou ze 7 závodů VL, přístupné pouze 5 a to Slavičín, Jarcová, Růžďka, Jasenná a Jasenka. Pro celkové hodnocení se závodník musí zúčastnit minimálně 3 závodů.

 

Ø  Hodnocení:

Probíhá na základě výsledků dodaných pořadatelem dílčích soutěží.

Každý závodník bude hodnocen dle následujícího klíče:

 

Místo

Body

Místo

Body

1.

150

11.

120

2.

145

12.

119

3.

140

13.

118

4.

135

14.

117

5.

132

15.

116

6.

130

16.

115

7.

128

17.

114

8.

126

18.

113

9.

124

19.

112

10.

122

20

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dále vždy po 1 bodu dolů.

                    Při neúčasti na soutěži závodník obdrží 0 bodů. Při neplatném pokusu (nedokončení

       závodu nebo při diskvalifikaci) obdrží závodník 0 bodů.

 

Do celkového hodnocení VL TFA se bude započítávat 6 výsledků ze 7 dílčích soutěží - nebude započten závod s nejnižším počtem bodů získaných závodníkem. Soutěžící musí absolvovat minimálně 5 dílčích závodů, aby byl v rámci ligy hodnocen.  Vítězem Vsacké ligy se stává závodník, který dosáhne nejvyššího počtu bodů. V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhoduje lepší umístění na posledním závodě.

Slavnostní vyhlášení výsledků tří nejlepších v každé kategorii bude provedeno po ukončení posledního závodu.

 

Veškeré informace (přehled soutěží, pravidla, registrace pro jednotlivé závody, aktuální výsledky atd.) týkající se Vsacké ligy budou uvedeny a pravidelně aktualizovány na webovém portálu Vsacké ligy. Přihlašování na jednotlivé soutěže bude probíhat výhradně přes webový portál Vsacké ligy.

 

Vsacká liga nijak nezasahuje do dílčích soutěží. Veškerá organizace soutěží, jejich vyhodnocení, připomínky a stížnosti řeší pořadatel dílčích soutěží.

 

Ø  Různé:

o   Zdravotnickou službu v místě konání zajistí pořadatel.

o   Závodníci podepíší a odevzdají u prezentace jednotlivých soutěží „čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži“.

o   Registrací závodníka na první soutěži Vsacké ligy TFA v sezoně 2018 reprezentuje závodník pouze tuto organizaci (jako jedinou) automaticky i ve všech dalších kolech Vsacké ligy 2018.

o   Při podání protestu nebo odvolání bude složena nevratná finanční částka (kauce) ve výši 500 Kč.

o   Protest či odvolání se podává k hlavnímu rozhodčímu jen písemnou formou na předepsaném formuláři do 15 minut po ukončení pokusu. Formulář ke stažení zde: https://vsackaligatfa.webnode.cz/dokumenty-ke-stazeni/

o   Pořadatelé dílčích soutěží si vyhrazují právo na úpravu trati v den závodu (před započetím závodu) s ohledem na počasí a jiné nastalé náhlé okolnosti.

 

 

10.6.2017 TFA Vigantice Pořadatel - SDH Vigantice 
 
25.6.2017 TFA Jarcová Pořadatel - SDH Jarcová 
 
22.7.2017 Najtvrdší hasič Růždeckej kotliny Pořadatel - SDH Růžďka 
 
19.8.2017 Halenkovský Parkur Pořadatel - SDH Halenkov 
 
9.9.2017 O Klobouckého tvrďáka Pořadatel - stanice HZS Valašské klobouky 
  
16.9.2017 The Fastest Fireman Vsetín Pořadatel - SDH Vsetín-město 
 
23.9.2017 TFA Jasenka Pořadatel - SDH Jasenka