Pravidla Vsacké ligy TFA 2018

Do Vsacké ligy TFA 2018 jsou zařazeny tyto jednotlivé závody:

 

 

9.6.2018

TFA Slavičín

Pořadatel - SDH Slavičín

 

24.6.201

TFA Jarcová

Pořadatel - SDH Jarcová

 

21.7.2018

Najtvrdší hasič Růždeckej kotliny

Pořadatel - SDH Růžďka

 

18.8.2017

Halenkovský Parkur

Pořadatel - SDH Halenkov

 

8.9.2017

O Klobouckého tvrďáka

Pořadatel - stanice HZS Valašské klobouky

 

23.9.2017

TFA Jasenka

Pořadatel - SDH Jasenka


        Startovné:    Startovné si určuje každý pořadatel závodu sám.

Ø  Podmínky účasti: 

o   Soutěž je určena pro členy SDH, DHZ nebo HZS.

o    Triko s dlouhým, nebo krátkým rukávem, zásahový oděv (může být bez vnitřní vložky kabátu, povolen i bushfire. Ženy mohou mít kalhoty typu PS II.

o   Obuv  schválena  k zásahu  (ženy  mohou  použít  sportovní  obuv  –  mimo  kopačky   a

tretry).

o   Vzduchový dýchací přístroj (pouze jako zátěž) – zabezpečí pořadatel.

        Ústroj před a v průběhu závodu:

o   Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat žádnou součást výstroje.

 

        Důvody k diskvalifikaci soutěžícího:

o   Neuposlechnutí pokynů rozhodčího

o   Nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trasy

 

o   Rozlosování startovního pořadí provede velitel soutěže a hlavní rozhodčí ve stanoveném čase po uzavření přihlášek.

 

 

        Kategorie:

Muži (A)

             Ženy (A)

             Družstva

             Muži nad 30 Let (B)

             Ženy nad 30 Let (B)

Družstvo se skládá ze 4 závodníků téhož SDH, HZS nebo DHZ. Do výsledků se započítávají 3 závodníci -  časy jednotlivých závodníků se sčítají, následně budou družstvu dle pořadí družstva přiděleny body na základě níže uvedené tabulky.

Kategorie MUŽI A ŽENY NAD 30 LET (B) bude vyhlašována až na posledním závodě VL. Bude se jednat o celkové ohodnocení za celý rok jako u kategorie Muži a Ženy. Závodník může soutěžit v obou kategoriích.

 

➢        Hodnocení:

 

Probíhá na základě výsledků dodaných pořadatelem dílčích soutěží. Každý závodník bude hodnocen dle následujícího klíče:

 

Místo

Body

Místo

ody

1.

150

11.

120

2.

145

12.

119

3.

140

13.

118

4.

135

14.

117

5.

132

15.

116

6.

130

16.

115

7.

128

17.

114

8.

126

18.

113

9.

124

19.

112

10.

122

20

111 Dále vždy po 1 bodu dolů.

Při neúčasti na soutěži závodník obdrží 0 bodů. Při neplatném pokusu (nedokončení závodu nebo při diskvalifikaci) obdrží závodník 0 bodů.


Do celkového hodnocení VL TFA se bude započítávat 5 výsledků ze 6 dílčích soutěží - nebude započten závod s nejnižším počtem bodů získaných závodníkem. Soutěžící musí absolvovat minimálně 4 dílčích závodů, aby byl v rámci ligy hodnocen. Vítězem Vsacké ligy se stává závodník, který dosáhne nejvyššího počtu bodů. V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhoduje lepší umístění na posledním závodě.

Slavnostní vyhlášení výsledků tří nejlepších v každé kategorii bude provedeno po ukončení posledního závodu.

 

Veškeré informace (přehled soutěží, pravidla, registrace pro jednotlivé závody, aktuální výsledky atd.) týkající se Vsacké ligy budou uvedeny a pravidelně aktualizovány na webovém portálu Vsacké ligy. Přihlašování na jednotlivé soutěže bude probíhat výhradně přes webový portál Vsacké ligy.

 

Vsacká liga nijak nezasahuje do dílčích soutěží. Veškerá organizace soutěží, jejich  vyhodnocení, připomínky a stížnosti řeší pořadatel dílčích soutěží.

 

        Různé

o   Registrací závodníka na první soutěži Vsacké ligy TFA v sezoně 2018 reprezentuje závodník pouze tuto organizaci (jako jedinou) automaticky i ve všech dalších kolech Vsacké ligy 2018.

o   Protest či odvolání se podává k hlavnímu rozhodčímu jen písemnou formou na předepsaném formuláři do 15 minut po ukončení pokusu. Formulář ke stažení zde: https://vsackaligatfa.webnode.cz/dokumenty-ke-stazeni/

 

<span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:145%;font-family:" courier="" new";="" new""="">o   Pořadatelé dílčích soutěží si vyhrazují právo na úpravu trati v den závodu (před započetím závodu) s ohledem na počasí a jiné nastalé náhlé okolnosti.

10.6.2017 TFA Vigantice Pořadatel - SDH Vigantice 
 
25.6.2017 TFA Jarcová Pořadatel - SDH Jarcová 
 
22.7.2017 Najtvrdší hasič Růždeckej kotliny Pořadatel - SDH Růžďka 
 
19.8.2017 Halenkovský Parkur Pořadatel - SDH Halenkov 
 
9.9.2017 O Klobouckého tvrďáka Pořadatel - stanice HZS Valašské klobouky 
  
16.9.2017 The Fastest Fireman Vsetín Pořadatel - SDH Vsetín-město 
 
23.9.2017 TFA Jasenka Pořadatel - SDH Jasenka